Macalin Quran Fees

Class Fees and Days. Payment Subscription for every month.

General Pricing of Macalin Quran

Monthly Package & Schedule for Macalin Quran. Qiimaha bishii iyo Jadwalka la dhigayo casharada Quraanka iyo Diiniga. One fee for all levels: Hal qiimo oo go'an . General Pricing and discount for family of 2 students and more: Qiimaha iyo qiima dhimis qoysaska 2 ardey iyo ka badan

h2

Classes last 30 minutes each, that is the duration of the classes. Casharada waxa ay socdaan 30 daqiiqo, ama casharkiiba waa 30 daqiiqo.

1 STUDENT: 3 DAYS AWEEK: 1 Ardey todobaadkii 3 maalin

  • Quran for kids
  • Quran for adults
  • Islamic Studies
  • Homework Assignment
  • Certified native teachers
  • 1-on-1 Lessons
  • Certificate of Completion
  • Access to electronic resources
  • Video/audio recordings
  • Academic Advisor
$35 Monthly / 1 Student
Pay Now

2 STUDENT: 3 DAYS A WEEK: 2 Ardey todobaadkii 3 maalin

  • Quran for kids
  • Quran for adults
  • Islamic Studies
  • Homework Assignment
  • Certified native teachers
  • 1-on-1 Lessons
  • Certificate of Completion
  • Access to electronic resources
  • Video/audio recordings
  • Academic Advisor
$56 Monthly / 2 Students
Pay Now

1 STUDENT: 12 MONTHS: 1 Ardey 12 bilood ama sanadka

  • Quran for kids
  • Quran for adults
  • Islamic Studies
  • Homework Assignment
  • Certified native teachers
  • 1-on-1 Lessons
  • Certificate of Completion
  • Access to electronic resources
  • Video/audio recordings
  • Academic Advisor
$300 12 Months / 1 Student
Pay Now

1 STUDENT: 5 DAYS A WEEKL 1 Ardey todobaadkii 5 maalin

  • Quran for kids
  • Quran for adults
  • Islamic Studies
  • Homework Assignment
  • Certified native teachers
  • 1-on-1 Lessons
  • Certificate of Completion
  • Access to electronic resources
  • Video/audio recordings
  • Academic Advisor
$55 Monthly / 1 Students
Pay Now

1 STUDENT: 4 DAYS A WEEK: 1 Ardey todobaadkii 4 maalin

  • Quran for kids
  • Quran for adults
  • Islamic Studies
  • Homework Assignment
  • Certified native teachers
  • 1-on-1 Lessons
  • Certificate of Completion
  • Access to electronic resources
  • Video/audio recordings
  • Academic Advisor
$45 Monthly / 1 Student
Pay Now

1 STUDENT: 2 DAYS A WEEK: 1 Ardey todobaadkii 2 maalin

  • Quran for kids
  • Quran for adults
  • Islamic Studies
  • Homework Assignment
  • Certified native teachers
  • 1-on-1 Lessons
  • Certificate of Completion
  • Access to electronic resources
  • Video/audio recordings
  • Academic Advisor
$25 Monthly / 1 Student
Pay Now

We accept all Major Credit and Debit Cards, secure online transaction

About Us
We are available all days

Choose 2, 3, 4 or 5 Days a week, very flexible timing

Todobada maalmoodba macallimiinteena waa diyaar xilli kasta, adaana dooran kara maalmaha aad rabto ee laguu dhigayo Quraanka iyo Duruusta Diiniga ah If there is a specific day that you want, we can cater for that. Hadii aad dooneyso maalmo gooni ah, waanu kuu diyaarin.

Get Started Here